Lochem

Heel Lochem kan deelnemen aan BUUV via de website of de mail. Binnenkort komt er ook een BUUV telefoonnummer zodat BUUV ook telefonisch bereikbaar is. Daarnaast heeft BUUV op verschillende plekken in de gemeente prikborden. Voor een kaart met een actueel overzicht van de prikborden, kun je kijken bij contact. Wil je zelf graag een BUUV prikbord beheren in jouw buurt? Neem dan contact op met BUUV via info@lochem.buuv.nu en wordt ambassadeur! 

Het ontstaan van BUUV

Vroeger waren de sociale verbanden in een buurt nog sterker dan nu en was het vragen en bieden van hulp aan elkaar veel vanzelfsprekender. Tegenwoordig is de drempel soms hoger om in de buurt om hulp te vragen of deze te bieden. Met BUUV wordt er een platform geboden waarbij bewoners zelf hulp kunnen bieden of vragen en kan het eigen sociale netwerk van de buurtbewoners worden uitgebreid.

In februari 2010 is er in Haarlem gestart met een eerste opzet van de marktplaats. Twee denktanks van bewoners hebben samen met maatschappelijke partners aan de wieg gestaan van BUUV.