Lochem


Nieuw digitaal platform?

Wat gaat er gebeuren?
Er komt een ander platform om vraag en aanbod binnen de hele gemeente Lochem bij elkaar te brengen. Gemeente breed maar ook met mogelijkheid per kern. Dit nieuwe digitale platform wordt een onderdeel van de Vrijwilligerscentrale in de gemeente Lochem. Aan dit platform wordt hard gewerkt maar is op dit moment nog niet klaar. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en straks aan dit platform deelnemen? Stuur dan een mail naar vrijwilligerscentrale@welzijnlochem.nl o.v.v. ‘digitaal platform’. Je krijgt dan bericht als het nieuwe platform klaar is en je kunt je dan als één van de eerste inschrijven.
Tot het nieuwe platform klaar is kan je ook op andere manieren met elkaar in contact komen. Op de website van de Vrijwilligerscentrale bieden we je een volledig overzicht van alle mogelijkheden. Kijk onder ‘Vind Mekaar’ en ga op zoek naar het middel dat het best bij jou past: www.vrijwilligerscentralelochem.nl

Antwoord op je vragen.
Waarom komt er een nieuw digitaal platform? Een Lochem-breed digitaal platform sluit aan bij de mogelijkheden vanuit de Vrijwilligerscentrale. Als je op zoek bent naar iemand is het al mogelijk om via de centrale, eenmalig of voor langere tijd, een maatje in te zetten. Een gemeente breed
digitaal platform waarmee je zelfstandig iemand kunt vinden sluit hier goed bij aan.
Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens op BUUV? Alle gegevens worden verwijderd van het platform BUUV.

Contact
Heb je nog vragen? Dan kun je ons bereiken via vrijwilligerscentrale@welzijnlochem.nl. Bellen kan via 0573-297000. Langskomen kan tijdens kantooruren in Lochem aan de Dr Rivestraat 1 of in de ochtend in Gorssel; Hoofdstraat 45. Namens alle vrijwilligers en betrokkenen van BUUV willen we
je heel hartelijk danken voor het vertrouwen en je inzet voor BUUV. We hopen van harte je weer te ontmoeten op het Prikbord.

Met vriendelijke groet,
namens het BUUV team en het team van de Vrijwilligerscentrale,

Wendy Goodin
Coördinator Vrijwilligerscentrale